ვინ ვართ ჩვენ

საადვოკატო საქმიანობის მრავალწლიანი გამოცდილება – ეს არის რესურსი რამაც გადაგვაწყვეტინა ქართულ სამართლებრივ სივრცეში მოღვაწეობა გაგვეგრძელებინა იურიდიული კომპანიის სახელით. მიზანი ამისა კი გახლდათ ორგანიზებული და სტრუქტურულად ჩამოყალიბებული ფორმის მეშვეობით მომხმარებლებისთვის შეგვათავაზებინა შედეგზე ორიენტირებული წარმომადგენლობა, რასაც განაპირობებს კომპანიის სტრატეგიული გეგმა თითოეულ საქმესთან დაკავშირებით.

კლიენტის პრობლემის ინდივიდუალიზება, გათავისება და ყველა შესაძლო სამართლებრივი გზის თავიდანვე განხილვა განსაზღვრავს ჩვენს პოზიციას სასამართლოში და თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი ბრძოლა განაპირობებს წარმატებას!

ახალი ამბები

უფასო კონსულტაციის მოთხოვნა