სიახლე ადვოკატებისთავის!

2,144

ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელმა საბჭომ  2018 ლის 1 მაისს ადვოკატთა სამკერდე ნიშნის დიზაინი დაამტკიცა.

სამკერდე ნიშნის მთავარი ელემენტი არის კოლხური ბზა, რომელიც არის გამარჯების, ერთიანობისა და სიძლიერის სიმბოლო.

ადვოკატებს შესაძლებლობა ეძლევათ აღნიშნული ნიშანი ატარონ ყოველდღიურ საქმიანობაში, სხვა ოფიციალურ თუ სადღესასწაულო ღონისძიებებზე.