სამართლის კურსი

3,897

„დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ გთავაზობთ სამართლის შემსწავლელ კურსს, რომელიც მოიცავს დაინტერესებული პირებისთვის სამართლის თეორიის შესწავლას, კერძოდ:

1. სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით;

2. ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით;

3. სისხლის სამართლის მიმართულებით;

4. საგადასახადო სამართლის მიმართულებით;

5. საკორპორაციო სამართლის მიმართულებით;

აღნიშნულ კურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერი ასაკის, პროფესიის თუ განათლების მქონე პირს.

კურსის ხანგრძლივობაა 3 თვე, კვირაში 3 შეხვედრა.

კურსის ღირებულებაა თვეში 150 ლარი.

გაიცემა სერტიფიკატები.

რეგისტრაციის გასავლელად შეავსეთ ფორმა