ეკა ლატარია რეგიონული კომიტეტის წევრად აირჩიეს

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

1,334

იურიდიული კომპანია BGL_ის მოწვეული ადვოკატი – ეკა ლატარია, რომელიც ჩვენი კომპანიის სახელით დასავლეთ საქართველოში ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას,  ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 26 თებერვლის გადაწყვეტილებით რეგიონული კომიტეტის წევრად აირჩიეს.

იურიდიული კომპანია  BGL_ის ყველა ადვოკატი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სხვადასხვა კომიტეტებში არიან წარმოდგენილნი.

წარმატებებს ვუსურვებთ მათ პროფესიულ საქმიანობაში.