იმიტირებული სასამართლო სხდომა

3 თვიანი სტაჟირების დასასრული

1,100

დასრულდა სტაჟირების 3 თვიანი კურსი და დაპირებისამებრ ჩატარდა იმიტირებული სასამართლო პროცესი ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში.

,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ სტაჟიორებმა წარმატებით ჩაატარეს იმიტირებული სასამართლო სხდომა სისხლის და სამოქალაქო სამართლის  მიმართულებით, რომლის დასრულების შემდეგ მათ სტაჟირების 3 თვიანი კურსის დასრულების დამადასტურებელი სერთიფიკატები გადაეცათ.

ჩვენი კომპანია ყველა მის კურსდამთავრებულ სტაჟიორს ულოცავს, უსურვებს წარმატებებს და პროფესიულ წინსვლას…