,,სამართალწარმოება სისხლის სამართლის საქმეზე“

2020 წლის 7 მარტს ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ ორგანიზებით, ქ. ბათუმში, გაიმართება ტრენინგი ,,სამართალწარმოება სისხლის სამართლის საქმეზე“. ტრენინგის მიზანია დაინტერესებულ პირებს მიაწოდოს ადვოკატის როლისა და ფუნქცია/ მოვალეობების შესახებ დეტალური ინფორმაცია გამოძიების ეტაპიდან პირველი ინსტანციის…

სამართალწარმოება სისხლის სამართლის საქმეზე

2019 წლის 27 ოქტომბერს ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლაში" ჩატარდება სერთიფიცირებული ტრენინგი ,,სამართალწარმოება სისხლის სამართლის საქმეზე". ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეებს მიეწოდება ინფორმაცია როგორც საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების, ისე სასამართლოში საქმისწარმოების თითოეულ ეტაპთან დაკავშირებით -…

სამართალწარმოება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეებზე

სასამართლო წარმოების უნარ-ჩვევების ფლობა არა მხოლოდ იურისტისთვის/ადვოკატისთვის, არამედ ნებისმიერი პირისთვის აუცილებელია, რადგან საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ნებისმიერ პირს აძლევს შესაძლებლობას პირველი ინსტანციის სასამართლოში ისარგებლოს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით და დაიცვას როგორც…

მასტერკლასები

1. როგორ დავგეგმოთ ღონისძიება სწორად ღონისძიებები საზოგადოებასთან ურთიერთობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. ღონისძიება ეხმარება კომპანიას გახდეს ცნობადი, მოიპოვოს მიზნობრივი აუდიტორიის ყურადღება. კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც უნდა გაიუმჯობესოს ღონისძიებების დაგეგმვისა და მართვის უნარები,…

კრიმინალი და საზოგადოება

გახმაურებული სისხლის სამართლის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი დაინტერესებულ პირებს 1 დღიან ტრენინგზე შეხვდება. შეხვედრა წარიმართება ინტერაქტიულ რეჟიმში, სადაც ნებისმიერ მონაწილეს ექნება შესაძლებლობა დასვას კითხვები და მიიღოს კომპეტენტური პასუხები სისხლის სამართლის საქმის დეტალებთან დაკავშირებით როგორც…

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის შემსწავლელი კურსი

,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა" აცხადებს შემდეგი ნაკადის მიღებას  6-თვიან სასწავლო კურსზე, რომელიც განკუთვნილია სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის შესწავლით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის. გამომდინარე იქედან, რომ ხშირად ირღვევა ადამიანთა უფლებები, ხოლო საზოგადოების ნაწილი ვერ იცავს საკუთარ…

მედიაციისა და არბიტრაჟის ძირითადი პრინციპები

2 თებერვალს, დამწყებ ადვოკატთა სკოლის ოფისში ჩატარდა ტრენინგი დავის განხილვის ალტერნატიულ საშუალებებზე. ტრენინგს სკოლის დირექტორი ლამარა ბარკალაია და იურისტი-თამარ გაბადაძე უძღვებოდა, რომლებმაც სტუდენტებს განუმარტეს მედიაციისა და არბიტრაჟის ძირითადი პრინციპები, უპირატესობები და მათი გამოყენების…

პროექტის წერის ტექნიკა

დამწყებ ადვოკატთა სკოლის მოწვეულმა ტრენერმა, ლანა ლაგვილავამ კომპანიის ოფისში ჩაატარა ტრენინგი თემაზე: პროექტის წერის ტექნიკა. სწორად დაწერილი, პრობლემებზე ორიენტირებული და სათანადო კრიტერიუმებით შეფასებული პროექტი მოითხოვს ისეთი უნარების ფლობას, რომელიც ავტორს დაეხმარება შექმნას წარმატებული…