კონკურსი ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ სტაჟიორთა შორის

2019 წლის დასასრულს, ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ სტაჟიორებს შორის კონკურსი გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც სტაჟიორებმა შეარჩიეს თემები, ჩაატარეს კვლევა, შეადგინეს ნაშრომი, რომელზედაც წარმართეს პრეზენტაცია. კონკურსის ფარგლებში მოწვეულმა ჟიურის წევრებმა - ქალბატონმა თამარ ადამიამ, ეკა ბარბაქაძემ და…

იმიტირებული სასამართლო სხდომა

2019 წლის დასასრულს, 21 და 22 დეკემბერს, ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ როგორც სათაო ოფისის, ისე ფილიალის სტაჟიორებმა იმიტირებული სასამართლო სხდომა გამართეს ქ. თბილისისა და ქ. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში. ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ ტრენერთა დავდაუზოგავ შრომას, სტაჟიორთათვის პრაქტიკული ცოდნის…

,,ეთნიკური უმცირესობა და ქალთა უფლებები”

2019 წლის 10 დეკემბერს, 17:00 საათზე,  ქალთა და ოჯახში  ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული გლობალური  კამპანიის ფარგლებში გაიმართება შეხვედრა / სალონური საუბრები  - ,,ეთნიკური უმცირესობა და ქალთა უფლებები“. სალონურ გარემოში ადვოკატი ლამარა ბარკალაია, ადვოკატი თამარ გაბადაძე და ეთნიკური უმცირესობის…

იმიტირებული სასამართლო სხდომა

დასრულდა სტაჟირების 3 თვიანი კურსი და დაპირებისამებრ ჩატარდა იმიტირებული სასამართლო პროცესი ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ სტაჟიორებმა წარმატებით ჩაატარეს იმიტირებული სასამართლო სხდომა სისხლის და სამოქალაქო სამართლის  მიმართულებით, რომლის დასრულების შემდეგ მათ…

იმიტირებული სასამართლო სხდომა

22 დეკემბერს დამწყებ ადვოკატთა სკოლის სტუდენტების მიერ ჩატარდა იმიტირებული პროცესი სამოქალაქო სამართლის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში. იმიტირებულ სასამართლო პროცესს წინ უძღოდა სასწავლო კურსები და ტრენინგები, რაც დაეხმარა სტუდენტებს ცოდნის გაღრმავებასა და პრაქტიკული ასპექტების გააზრებაში.…

საკონსულტაციო შეხვედრები ადვოკატებთან

,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ მიერ ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაგეგმილია იმიტირებული სასამართლო სხდომის ჩატარება. აღნიშნულ პროექტში ჩართული არიან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტები. მონაწილე…

სამართალწარმოების სტადიები და საპროცესო უნარ-ჩვევები

,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ ხელს უწყობს სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს უნივერსიტეტის ფარგლებში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულად განხორციელების შესაძლებლობა მისცეს ჯერ კიდევ სტუდენტობის ეტაპზე. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ მოგვეწვია სტუდენტები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და საპატრიარქოს წმიდა ანდრია…

საქართველოში პირველად, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩატარდა სპეციალური საჭიროების მქონე…

"დამწყებ ადვოკატთა სკოლის"  ძალისხმევით, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან თანამშრომლობითა და ხელშეწყობით, საქართველოში პირველად მიეცა შესაძლებლობა სპეციალური საჭიროების მქონე პირებს ჩაებარებინათ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა. შეიქმნა ყველა პირობა, რომ სპეციალური საჭიროების მქონე კონკურსანტს…

იმიტირებული სასამართლო პროცესი

იმიტირებული სასამართლო პროცესი ხელს უწყობს რეალურ პრაქტიკასთან მაქსიმალურ მიახლოებას და მიღებული ცოდნის სამუშაო პროცესში გადატანას. სწორედ ამიტომ, დამწყებ ადვოკატთა სკოლის სტაჟიორებისთვის მოეწყო იმიტირებული სასამართლო სხდომა, რომელსაც წინ უძღოდა ტრენინგი, რომელიც თეორიულ სწავლებასთან ერთად…

იმიტირებული სასამართლო პროცესი

იმიტირებული სასამართლო პროცესი მიჩნეულია ყველაზე ეფექტურ საგანმანათლებლო მეთოდად თანამედროვე სამართლის სწავლებაში. სწორედ ამიტომ იურიდიული კომპანია ბი ჯი ელ/ Law Company BGl-ისა და შპს ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის" ორგანიზებით სხვადასხვა სასწავლებლის სტუდენტებსა და კუსრდამთავრებულებს მიეცათ…