იმიტირებული სასამართლო სხდომა

დასრულდა სტაჟირების 3 თვიანი კურსი და დაპირებისამებრ ჩატარდა იმიტირებული სასამართლო პროცესი ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ სტაჟიორებმა წარმატებით ჩაატარეს იმიტირებული სასამართლო სხდომა სისხლის და სამოქალაქო სამართლის  მიმართულებით, რომლის დასრულების შემდეგ მათ…

იმიტირებული სასამართლო სხდომა

22 დეკემბერს დამწყებ ადვოკატთა სკოლის სტუდენტების მიერ ჩატარდა იმიტირებული პროცესი სამოქალაქო სამართლის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში. იმიტირებულ სასამართლო პროცესს წინ უძღოდა სასწავლო კურსები და ტრენინგები, რაც დაეხმარა სტუდენტებს ცოდნის გაღრმავებასა და პრაქტიკული ასპექტების გააზრებაში.…

საკონსულტაციო შეხვედრები ადვოკატებთან

,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ მიერ ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაგეგმილია იმიტირებული სასამართლო სხდომის ჩატარება. აღნიშნულ პროექტში ჩართული არიან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტები. მონაწილე…

სამართალწარმოების სტადიები და საპროცესო უნარ-ჩვევები

,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ ხელს უწყობს სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს უნივერსიტეტის ფარგლებში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულად განხორციელების შესაძლებლობა მისცეს ჯერ კიდევ სტუდენტობის ეტაპზე. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ მოგვეწვია სტუდენტები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და საპატრიარქოს წმიდა ანდრია…

საქართველოში პირველად, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩატარდა სპეციალური საჭიროების მქონე…

"დამწყებ ადვოკატთა სკოლის"  ძალისხმევით, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან თანამშრომლობითა და ხელშეწყობით, საქართველოში პირველად მიეცა შესაძლებლობა სპეციალური საჭიროების მქონე პირებს ჩაებარებინათ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა. შეიქმნა ყველა პირობა, რომ სპეციალური საჭიროების მქონე კონკურსანტს…

იმიტირებული სასამართლო პროცესი

იმიტირებული სასამართლო პროცესი ხელს უწყობს რეალურ პრაქტიკასთან მაქსიმალურ მიახლოებას და მიღებული ცოდნის სამუშაო პროცესში გადატანას. სწორედ ამიტომ, დამწყებ ადვოკატთა სკოლის სტაჟიორებისთვის მოეწყო იმიტირებული სასამართლო სხდომა, რომელსაც წინ უძღოდა ტრენინგი, რომელიც თეორიულ სწავლებასთან ერთად…

იმიტირებული სასამართლო პროცესი

იმიტირებული სასამართლო პროცესი მიჩნეულია ყველაზე ეფექტურ საგანმანათლებლო მეთოდად თანამედროვე სამართლის სწავლებაში. სწორედ ამიტომ იურიდიული კომპანია ბი ჯი ელ/ Law Company BGl-ისა და შპს ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის" ორგანიზებით სხვადასხვა სასწავლებლის სტუდენტებსა და კუსრდამთავრებულებს მიეცათ…

სტაჟირების ახალი ჯგუფი სამოქალაქო / ადმინისტრაციულის სამართლის მიმართულებით

დამწყებ ადვოკატთა სკოლაში დაემატა სტაჟირების ახალი ჯგუფი სამოქალაქო / ადმინისტრაციულის სამართლის მიმართულებით, რომლებსაც 2018 წლის 17 მაისს ჩაუტარდათ იმიტირებული სასამართლო სხდომა. იმიტირებულ სასამართლო სხდომის მიმდინარეობისას კომპანიის წარმომადგენლებმა შეძლეს სტაჟიორების პრაქტიკული ცოდნის…

სოფო არდიასა და თამარ ჭოჭუას წიგნების პრეზენტაცია

„დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ სტაჟიორებისთვის ამავე სკოლის სტაჟიორების სოფო არდიასა და თამარ ჭოჭუას წიგნების პრეზენტაცია გაიმართა. სოფო არდიას „გროსმაისტერი“ და თამარ ჭოჭუას „ნატურის ტუსაღი “მკითხველებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს და „ბიბლუსის“ მაღაზიათა ქსელში ტოპ 10 გაყიდვად წიგნებშია.

იმიტირებული სასამართლო სხდომა

2018 წლის 24 მაისს იურიდიული კომპანია BLS-ის ოფისში ჩატარდა იმიტირებული სასამართლო სხდომა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო დამწყებ ადვოკატთა სკოლის როგორც დამამთავრებელი კურსის, ისე ახალი ნაკადის სტაჟიორებმა. მონაწილეებს მიეცათ 1 კვირიანი ვადა, რათა მოემზადებინათ საქმისთვის ყველა საჭირო სამართლებრივი…