როგორ დავირეგისტრიროთ მიწა უფასოდ მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში

2016 წელს ძალაში შევიდა ,,სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომლის მიხედვით, საქართველოს სრულ ტერიტორიაზე, მოქალაქეებს შეუძლიათ მართლზომიერ მფლობელობაში…

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცემული ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის…

ადვოკატ - ლამარა ბარკალაიას მომართა მოქალაქე მ.მ -მ, რომელმაც განაცხადა, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის ბრძანების და მის საფუძველზე გამოცემული საკუთრების უფლების მოწმობის საფუძველზე მას უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაეცა მის კანონიერ სარგებლობაში არსებული ბინა. სამგორის რაიონის…

ეკა ლატარია რეგიონული კომიტეტის წევრად აირჩიეს

იურიდიული კომპანია BGL_ის მოწვეული ადვოკატი - ეკა ლატარია, რომელიც ჩვენი კომპანიის სახელით დასავლეთ საქართველოში ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას,  ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 26 თებერვლის გადაწყვეტილებით რეგიონული კომიტეტის წევრად აირჩიეს. იურიდიული კომპანია  …

თამარ გაბადაძე ახალგაზრდა ადვოკატთა პროფესიაში ინტეგრაციის კომიტეტის წევრად აირჩიეს

ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელმა საბჭომ 2019 წლის 26 მარტის გადაწყვეტილებით, იურიდიული კომპანია BGL_ის დამფუძნებელი - ადვოკატი თამარ გაბადაძე, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ახალგაზრდა ადვოკატთა პროფესიაში ინტეგრაციის კომიტეტის წევრად აირჩია. კომიტეტის მიზანია ახალგაზრდა ადვოკატთათვის…

ლამარა ბარკალაია ადვოკატთა სოციალური კომიტეტის წევრად აირჩიეს

?იურიდიული კომპანია BGL_ის დამფუძნებელი და ადვოკატი - ლამარა ბარკალაია 2019 წელს ადვოკატთა სოციალური დაცვის კომიტეტის წევრად აირჩიეს. ლამარა ბარკალაია 2018 წელსაც გახლდათ ამავე კომიტეტის წევრი, რა დროსაც აქტიურად იყო ჩართული კომიტეტის საქმიანობაში. ?ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 2019…

ტრენინგი ,,კრიმინალი და საზოგადოება”

2019 წლის 3 მარტს ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის" ორგანიზებით წარმატებით დასრულდა ტრენინგი ,,კრიმინალი და საზოგადოება". ტრენინგს უძღვებოდა ბატონი მიხეილ რამიშვილი, რომელმაც სამართლის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს გაუზიარა პრაქტიკული /საადვოკატო/გამოცდილება, რაც დამწყებ ადვოკატებს დაეხმარება…

შეხვედრა სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოთა ავტორებთან

2019 წლის 21 თებერვალს საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია სამოქალაქო განათლებისა და ქართული ენის და ლიტერატურის მე-7 კლასის საკონკურსოდ წარსადგენ სახელმძღვანელოთა ავტორებს შეხვდა და ადამიანის უფლების სწავლების ხელშეწყობის მიზნით სახელმძღვანელოთა შექმნის პროცესში თანამშრომლობა შესთავაზა.…

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მიერ საარსებო შემწეობის მიღების, ოჯახის ბაზაში რეგისტრაციის შეწყვეტისა…

საარსებო შემწეობის მიღების უფლების მოსაპოვებლად, საჭიროა: ოჯახის სრულწლოვანმა წევრმა მიმართოს სოციალური დახმარების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს, ოჯახის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით; შეავსოს დადგენილი ფორმის განაცხადი; განცხადების შევსების შემდეგ, სოციალური აგენტის ვიზიტის დროს, შეივსება…

საფინანსო სექტორზე ზედამხედველობის ახალი რეგულაციები

საქართველოს ეროვნული ბანკი თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუქციაა   საფინანსო სექტორზე ზედამხედველობა.   საქართველოში 2019 წლის 1 იანვრიდან სესხის გაცემასთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაციები ამოქმედდა.…

საჯარო რეესტრის მიერ, უძრავი ქონების რეგისტრაციის თაობაზე, მიღებული გადაწყვეტილებების განსჯადობის…

საჯარო რეესტრთან დაკავშირებული დავების განსჯადობის პრობლემა მწვავედ დგას თანამედროვე საპროცესო სამართალწარმოებაში. ხშირად, არა მხოლოდ მოსარჩელისათვის, არამედ სასამართლოებისათვისაც გაუგებარია, თუ ვინ უნდა განიხილოს დავა. ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 26-ე მუხლის მიხედვით, სარჩელი უნდა წარედგინოს…