ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

,,იურიდიული კომპანია ბი ჯი ელ“ – ის ადვოკატები განახორციელებენ თქვენი უფლებების დაცვას ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევის შემთხვევაში.

საადვოკატო მომსახურების ზოგადი აღწერა:
– საავტორო უფლებების დაცვა;
– მომიჯნავე უფლებების დაცვა;
– განსაკუთრებული / ჩვეულებრივი ლიცენზიის ხელშეკრულების მომზადება;
– საავტორო / მომიჯნავე უფლების დარღვევის გამოვლენა და მიუღებელი შემოსავლის დაკისრება;
– სამართალწარმოებას დარღვეული უფლებების აღდგენისა და ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით;

წარმომადგენლობას ვახორციელებთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
ბრძოლა თქვენი უფლებებისთვის ჩვენი პრიორიტეტია!