სააღსრულებო სამართალი

,,იურიდიული კომპანია ბი ჯი ელ“ – ის ადვოკატები გაგიწევენ საადვოკატო მომსახურებას მოთხოვნის იძულებითი წესით აღსრულების დროს.

საადვოკატო მომსახურების ზოგადი აღწერა:
– სასამართლო გადაწყვეტილების წარდგენა სააღსრულებო ორგანოში / კერძო აღმასრულებელთან;
– აღმასრულებლის მხრიდან გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებით საჩივრის მომზადება და უფლებამოსილ ორგანოში წარდგენა;
– იძულებითი აუქციონის ჩატარება და განკარგულების გასაჩივრება სასამართლოში.
– გამარტივებული საქმისწარმოება.

წარმომადგენლობას ვახორციელებთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
ბრძოლა თქვენი უფლებებისთვის ჩვენი პრიორიტეტია!