სამშენებლო სამართალი

,,იურიდიული კომპანია ბი ჯი ელ“ – ის ადვოკატები სამშენებლო სამართლის ფარგლებში სამართლებრივ მხარდაჭერას გაუწევს როგორც დეველოპერულ კომპანიებს , ასევე ყველა იმ პირს, რომელსაც სურს უძრავი ქონების შეძენა, ასევე მათაც ვისაც აქვს მიწა და სურს სამშენებლო კომპანიას გადასცეს ის გარკვეული ხელშეკრულების საფუძველზე.

იურიდიული / საადვოკატო მომსახურების ზოგადი აღწერა:
– მშენებლობის ნებართვის მოპოვება;
– პირველადი / კორექტირებული განშლის რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში;
– წინარე ნასყიდობისა და ნასყიდობის ხელშეკრულების გადორემება, ანალიაზი, რისკების განსაზღვარა და მომავალ რეგისტრაცია ;
– შემძენის მომავალ მესაკუთრედ რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში;
– მიწის მესაკუთრეებთან ხელშეკრულების (აღნაგობა , გაცვლა …) გაფორმება და რეგისტრაცია;
– შენობის ექსპლუატაციაში მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციების მომზადება;

წარმომადგენლობას ვახორციელებთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
ბრძოლა თქვენი უფლებებისთვის ჩვენი პრიორიტეტია!