სახელშეკრულებო სამართალი

,,იურიდიული კომპანია ბი ჯი ელ“ – ის ადვოკატები გაგიწევენ სამართლებრივ მხარდაჭერას სახელშეკრულებო ურთიერთობის ფარგლებში, დავის შემთხვევაში კი წარმოადგენენ თქვენს უფლებების სასამართლოს ყველა ინსტანციაში.

იურიდიული / საადვოკატო მომსახურების ზოგადი აღწერა:
– მოლაპარაკების წარმოება და ხელშეკრულების შედგენა;
– ხელშეკრულების ანალიზი და რისკების განსაზღვარა;
– ხელშეკრულებიდან გასვლისა და ზიანის ანაზღაურების სამართლებრივი რეგულირება;
– სახელშეკრულებო დავის წარმოება სასამართლოში;

წარმომადგენლობას ვახორციელებთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
ბრძოლა თქვენი უფლებებისთვის ჩვენი პრიორიტეტია!