სისხლის სამართალწარმოება

,,იურიდიული კომპანია ბი ჯი ელ“ – ის ადვოკატები განახორციელებენ თქვენი უფლებების დაცვას როგორც საგამოძიებო, ასევე სასამართლო წარმოების დროს.

საადვოკატო მომსახურების ზოგადი აღწერა:
– გამომძიებელის მიერ პირის გამოკითხვა ადვოკატის მონაწილეობით;
– ბრალდებულთან ვიზიტი წინასწარი დაკავების იზოლატორში;
– აღკვეთის სხდომაზე ბრალდებულის უფლებების დაცვა;
– ადვოკატის მიერ საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება და მტკიცებულებების საქმეზე დამაგრება;
– საპროცესო შეთანხმების გაფორმება;
– წინასასამართლო და არსებით სხდომაზე ბრალდებულის ინტერესების დაცვა;
– განაჩენის გასაჩივრება.

წარმომადგენლობას ვახორციელებთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
ბრძოლა თქვენი უფლებებისთვის ჩვენი პრიორიტეტია!